Placeholder image

Info

Short Details

News Updates

  • २०७४ फाल्गुन महिनाको आधार तथा औषत ब्याजदर अन्तर

    आधार दर                                 १२.५३%

    औशत ब्याजदर अन्तर                ८.७३%

  • Special AGM Notice 2075